VIDEO: verslag Newcastle away en raket van Trent vanuit elke hoek