Flemish Reds

Algemene reisvoorwaarden

De Vlaamse fanclub Flemish Reds die lid is van de OLSC (Official Liverpool Supporters Clubs), werkt voor zijn leden regelmatig verzorgde voetbalarrangementen uit.
Deze algemene voorwaarden hebben als doel duidelijkheid te creëren tussen de leden, het bestuur en de reisorganisators. Bij inschrijving voor één van onze arrangementen verklaart men zich automatisch akkoord met deze algemene reisvoorwaarden.

Tickets

Een aantal tickets wordt geleverd door LFC/OLSC en een klein gedeelte wordt aangekocht via onze Membercards. Er gaan door LFC GEEN papieren tickets meer verkocht worden. Hierdoor worden alle tickets geregistreerd op Membercards.
De fanclub beschikt over een 70-tal Membercards,in samenwerking met een groot aantal trouwe leden.
Al onze tickets zijn enkel geldig voor Home Supporters, t.t.z. Liverpool FC.

Indien er matchen geannuleerd worden door overmacht,pandemiën,beslissingen door FA/EPL en/of op advies van Buitenlandse Zaken kunnen wij als fanclub niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hierdoor berokkend wordt aan de leden.

Indien de match alsnog op uitgestelde datum gespeeld wordt,blijven de tickets gegarandeerd voor de leden die ze besteld/betaald/toegewezen hebben.

Alle vorm van terugbetaling is hierdoor uitgesloten,tenzij door het lid zelf vervanging is gevonden,een bestaand lid zijnde vanzelfsprekend.

 

Reis

De reis wordt volledig verzorgd door de NV Heuvelcars uit Scherpenheuvel. Hierbij spreekt men over de autobusreis en de overtocht via P&O Ferries of desnoods de Shuttle (Calais-Folkestone-Calais).
Alle risico’s, pannes, vertragingen of tekortkomingen zijn dan ook volledig op hun naam te schrijven indien dit zou voorvallen. Hiervoor kunnen de Flemish Reds nooit aansprakelijk worden gesteld.

Hotel

Dit seizoen werken we samen met The Liner Hotel, en Jurys Inn. Dit zijn allemaal hotels in de betere prijsklasse. Indien hierop een uitzondering dient gemaakt te worden zal dit bij de aankondiging van de busreizen vermeld staan. De kamers die gereserveerd worden in het hotel zijn telkens inclusief ontbijt. Soorten kamers die gereserveerd worden: single, double (1 groot bed), twin (2 bedjes) of een family room (1 groot bed, 2 singles OF 4 singles).

Prijs

In de vastgestelde prijs wordt het volgende gegarandeerd:
– busreis van uit 1 van de vooropgestelde vertrekplaatsen
– overtocht per Ferry/Shuttle via Calais-Dover/Calais-Folkestone naar Liverpool
– drankgebruik tijdens de bustransits
– indien mogelijk bustransit naar het stadion op matchdag
– hotelovernachting plus ontbijt
– matchticket in 1 v/d thuistribunes

Mocht door omstandigheden (een plots enorm stijgende Britse Pond, hogere factuur bus/boot/hotel) de vraagprijs niet voldoen wordt U daar ruim voldoende van op de hoogte gebracht.

De prijzen worden bepaald bij het adverteren van de busreizen en kunnen door het bestuur veranderd worden indien dit nodig zou blijken.
In dit geval zullen de nodige bewijsstukken voorgelegd worden indien dit zou gevraagd worden door de leden.

Betaling

De betaling dient te gebeuren voor afreis en dient als bevestiging van deelname.
Eens betaald kunnen wij niet meer annuleren aangezien de tickets worden aangekocht, het hotel, bus en boot vastgelegd.

Verplaatsing van de match, staking, straf van voetbalbond is geen reden om een al geboekte reis te annuleren.

Indien de match verplaatst wordt proberen wij sowieso de match bij te wonen. Terugbetaling volgt enkel indien individueel een vervanger wordt gevonden. Wij raden dan ook telkens aan zelf een vervanger te zoeken indien U niet aan de reis kunt deelnemen. De vervanger dient lid te zijn of zich lid te maken.

Bij het annuleren van de busreis gaat U automatisch akkoord met de afhouding van €50 forfaitaire dossierkosten.
De grootste voorwaarde bestaat erin dat er niet meer kan geannuleerd worden binnen de periode van 6 weken voor afreis.

Het is voor het bestuur gewoonweg onmogelijk om nog tickets terug te sturen,de bus te veranderen of de hotelkamers te annuleren.
Daarom nogmaals : KUNT U NIET MEE, ZOEK EEN VERVANGER !

Ontbindende voorwaarden

Mochten de Flemish Reds voor één of andere reden de reis niet kunnen laten doorgaan opteren we voor 2 mogelijkheden. Hetzij volledige terugbetaling van de betaalde som, hetzij proberen een andere reis aan te bieden. Indien terugbetaling gewenst wordt dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Flemish Reds kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van annulatie die veroorzaakt wordt door derden.

Wangedrag

Wij zijn een officiële fanclub en dienen verantwoording af te leggen t.o.v. Liverpool FC en hun OLSC. Indien er wangedrag, overdreven dronkenschap, weigering toegang tot Engeland of agressief gedrag vastgesteld wordt door leden van het bestuur, politie, stewards of de verantwoordelijken van de bus/boot zullen de betrokken personen onmiddellijk geweerd worden uit de fanclub.
Met onmiddellijke ingang wordt de reis voor deze personen ontbonden, wat ook de gevolgen voor het individu mogen zijn.
Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht aan de autocar, hotel of boot door leden van onze fanclub. Deze bijkomende kosten zullen verhaald worden op de persoon/personen zelf. Dit om onze goede werking niet in het gedrang te brengen.

Identiteitspapieren

Zorg ervoor dat U niet reist met een verlopen identiteitsbewijs. Indien U de toegang geweigerd wordt in Frankrijk of Engeland hierdoor, kan Flemish Reds hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Reservaties

Vanaf de reizen bekend zijn mag er ingeschreven worden. Ons rekeningnummer vindt u hier.
Betaald = ingeschreven en vol=vol. Hierover bestaat er nooit discussie.
Eens er betaald is voor een busreis kan er NIET meer omgeboekt worden naar een andere busreis.
Het is de bedoeling dat eens je ingeschreven bent je ter goeder trouw probeert die reis mee te maken en/of indien nodig zelf een vervanger te zoekt. Die vervanger dient lid te zijn of zich lid te maken zodoende de nodige info aan LFC te kunnen overmaken.

Contact

Indien er nog enige vorm van onduidelijkheid zou zijn, gelieve de volgende personen te contacteren:

Voorzitter : Christophe Cogghe

en/of

Vice-voorzitter: Glenn Mariën