Nog 30 tickets voor Liverpool tegen Watford!

Nog 30 tickets voor Liverpool tegen Watford!

Voor de Premier League wedstrijd Liverpool FC vs Watford FC op 17/03/2018 bieden we 30 individuele tickets aan.

Info vinden jullie HIER.

Tickets bestellen kan door dit FORMULIER in te vullen.

De kostprijs per ticket is 110 euro waarvan 30 euro waarborg. De waarborg krijg je terug wanneer je de LFC All Membercard (= ticket) aangetekend terugstuurt naar volgend adres: Flemish Reds, P/A NV Delanghe, Elisabethlaan 2, 8400 Oostende.

Daarnaast schrijf je het exacte bedrag over op ons rekeningnummer BE43 610196901001 met de vermelding “LFC – tegenstander + naam”.

We werken op basis van het first come, first serve principe.